Sanace kostela sv. Martina v Tošovicích

Během letošního roku nám přibyla zkušenost se sanací a následnými kompletačními pracemi, které zahrnovaly i restaurátorské práce na historickém objektu, konkrétně objekt římskokatolického kostela sv. Martina v Tošovicích u Oder.

Tam na Velikonoční pondělí došlo k zahoření v sakristii kostela olejem napuštěných látek a průduchem do hlavní lodě kostela, který byl kdysi využíván pro cirkulaci a ohřev prostor došlo ke značnému zakouření celého prostoru a všech součástí kostela. Sanace musely probíhat velice svědomitě, jelikož se jednalo o historicky hodnotné klihové ornamentální malby, dřevěné vybavení kostela a varhany. Zvláště výmalbu kostela bylo nutno čistit speciálními postupy.

Během této zakázky jsme měli možnost spolupracovat i s restaurátory varhan, dřevěných prvků. Práce to byla velmi zajímavá a také poučná. Obohatila nás o nové zkušenosti a spolupráce. Zakončením i poděkování pro naší společnost se nám dostalo od farnosti při děkovné pouti za obnovu kostela po požáru, která byla slavena v neděli před svátkem sv. Martina.

Rady a tipy

Únik vody z přívodního potrubí do venkovního bazénu

V průběhu července jsme vyhledávali únik vody z přívodního potrubí […]

Více >

Kde zasahujeme?

8.9.2017 - Únik vody z přívodního potrubí do venkovního bazénu

V průběhu července jsme vyhledávali únik vody z přívodního potrubí […]

24.8.2017 - Sanace po požáru liberecké Severochemy

V květnu tohoto roku došlo v areálu firmy Severochema Liberec […]

12.8.2017 - Sanace po požáru hotelu v Praze

V Praze došlo k požáru plastového zakrytí lešení na vnější […]

Kontakt

Volejte zdarma 800 163 547

Najděte svého obchodníka!

Zaslat poptávku

Zajímavosti z oboru