Sanace po pořáru v římskokatolickém farním kostele na Slovensku

V počátku měsíce ledna došlo k zahoření v prostorách kostela v malém městečku na Slovensku pod Tatrami. Jedná se o stavbu evangelického kostela. Kostel má půdorysně tvar podlouhlého kříže. Vnitřní stavební úprava se vyznačuje secesními štukami pocházejícími z první poloviny 20. století. V lodi chrámu se nachází ze tří stran arkádová empora. Loď je kryta českými a pruskými klenbami, jejichž pásy dosedají na mohutné pilíře. Uprostřed kopule je plasticky vypracován hornický erb městečka. Ve věnci, který drží dva andělé, jsou pod královskou korunou na kříž přeloženy hornický cepín a motyka. Ze starého dřevěného artikulárního chrámu pochází oltář, kazatelna a křtitelnice.
Požár vznikl v blízkosti varhan, které byly nevratně poškozeny. Saze zasáhly veškeré vybavení interiéru kostela. Sanace kostela byly zahájeny koncem ledna tohoto roku po předchozích jednáních s památkovým úřadem. Provedení dekontaminačních prací je náročnější o čištění štukových fresek na stěnách a klenbě kostela. Dále je v plánu demontáž poškozených dřevěných lavic a podlah. Také bude potřeba zabezpečit revizi elektroinstalace.


Rady a tipy

Únik vody z přívodního potrubí do venkovního bazénu

V průběhu července jsme vyhledávali únik vody z přívodního potrubí […]

Více >

Kde zasahujeme?

21.11.2017 - Sanace bytu po požáru dopadla na jedničku

Našemu klientovi vyhořel v Praze 2 celý byt. Požár vznikl […]

13.11.2017 - Technici společnosti MIBAG provedli kompletní vysušení vytopené školy v Krupce na Teplicku

V květnu došlo k vytopení části Základní školy Boženy Němcové […]

30.10.2017 - Sanace po vodovodní škodě ve městě Brušperk

Na základě spokojenosti klientů s naší prací jsme byli osloveni […]

Kontakt

Volejte zdarma 800 163 547

Najděte svého obchodníka!

Zaslat poptávku

Zajímavosti z oboru