Sanace zdiva

sanace zdiva

Objevili se ve Vašem domě vlhké mapy na stěnách nebo se potýkáte s plísněmi na zdech? Chcete nadobro zamezit přechodu vlhkosti do konstrukce objektu? Stal se Váš dům obětí povodně? Odborníci ze společnosti MIBAG Sanace Vám dokážou pomoci!

Sanace zdiva pro odstranění vlhkosti

Vlhké zdivo je způsobené mnoha faktory – nedodržení správné technologie, nedostatečná údržba objektu, absence větrání či vytápění. Sanace vlhkého zdiva provádí naše společnost na všech typech zdiva – cihlovém, kamenném či smíšeném. S vlhkým zdivem se potýká téměř každý majitel staršího rodinného domu, zděné chalupy, objevuje se také velmi často na kulturních památkách či průmyslových stavbách. Na povrchu stěn se tvoří nežádoucí vlhké mapy, výkvěty solí a plísně.

Sanace zdiva je účinným a dlouhodobým řešením problémů s vlhkostí. Do tohoto oboru spadá systém hydroizolačních, vysoušecích a stavebních opatření, které mají jako celek za cíl trvalé snížení obsahu vlhkosti ve zdivu. Po úspěšné sanaci zdiva dochází ke stabilizaci požadovaných tepelně-izolačních vlastností konstrukcí a vlhkosti vzduchu v interiéru.

Sanace a realizace vysoušení

Důležitým prvkem je také lokalizace zdroje vlhkosti a cílené vysoušení. Zdrojem vzlínající vlhkosti může být buď zvýšená hladina spodní vody nebo nahodile rozptýlené zdroje. Zvýšená hladina spodní vody postihuje všechny budovy v jednom místě. Hranice vlhkosti se v průběhu roku téměř nemění a nejvýše dosahuje na zastíněných stranách budov. U rozptýlených zdrojů se vlhkost většinou projevuje pouze na určitých místech budovy a hranice vlhkosti v průběhu roku kolísá. Před realizací vysoušení je třeba vždy přesně určit zdroj vzlínající vlhkosti a na základě toho poté zvolit vhodný postup sanace a  sanační metodu.

Nejčastější příčiny vzlínající vlhkosti:

Metody vysoušení – sanace zdiva:

Proč objekty vlhnou? Na to je jednoduchá odpověď – vlhké zdivo je problém většiny stavebních konstrukcí, které byly postaveny bez moderních technologií a znalostí správné izolace. Důvodem vlhnutí zdiva je například déšť, vzdušná vlhkost, vlhkost vzlínající z podloží či zeminy přiléhající k objektu.  Díky své stálé vlhkosti jsou takové objekty ideálním prostředím pro růst mikroorganismů, vznik nejrůznějších alergií a nemocí, a proto je zde dobré používat vysoušeče pro pravidelné vysoušení.

MIBAG Sanace se zaměřuje na sanace zdiva pomocí profesionální techniky a vysoušečů. Provozujeme NON-STOP půjčovnu vysoušečů a vysoušecí techniky. Vytvoříme kompletní vysoušecí plán, vybereme vhodné vysoušeče, zahájíme okamžitou sanaci vlhkého zdiva. Kontaktujte MIBAG Sanace.

Navštivte také


Rady a tipy

Únik vody z přívodního potrubí do venkovního bazénu

V průběhu července jsme vyhledávali únik vody z přívodního potrubí […]

Více >

Kde zasahujeme?

21.11.2017 - Sanace bytu po požáru dopadla na jedničku

Našemu klientovi vyhořel v Praze 2 celý byt. Požár vznikl […]

13.11.2017 - Technici společnosti MIBAG provedli kompletní vysušení vytopené školy v Krupce na Teplicku

V květnu došlo k vytopení části Základní školy Boženy Němcové […]

30.10.2017 - Sanace po vodovodní škodě ve městě Brušperk

Na základě spokojenosti klientů s naší prací jsme byli osloveni […]

Kontakt

Volejte zdarma 800 163 547

Najděte svého obchodníka!

Zaslat poptávku

Zajímavosti z oboru