Vysoušení

Škoda způsobená vodou je vedle škody finanční v každém ohledu krajně nepříjemná. Poté, co je zastaven příval vody, nastává chaos a my musíme během velmi krátké doby zorganizovat a zahájit mnoho prací. Čas, rozsah a kvalita „okamžitých opatření minimalizujících škody“ jsou rozhodujícím faktorem pro to, aby se celkové škody nezvětšovaly, a jsou také závazné z hlediska pojistného práva. Nemusí se ovšem jednat jen o případy záplavy či havárie, vysoušení vlhkého zdiva se týká i novostaveb.

MIBAG Sanace Vám zasažené části vodou nejen rychle a efektivně vysuší ale pomůže Vám je i uvést do původního stavu po stavební stránce (protiplísňové opatření, zednické úpravy, pokládka podlahové krytiny, vymalování, úklid…a další) nebo také zapůjčíme odvlhčovače a odborně poradíme.

Kde začít s vysoušecími pracemi

Při pracích na vysoušení místnosti by se mělo začít s kontrolou stropů. Mokré omítky či sádrokarton jsou velmi těžké a mohou být nebezpečné – uvolnit se a spadnout. Též je třeba zjistit, zda se netvoří vypoukliny, ve kterých může být voda z průsaku stropu. Postupujte velmi opatrně při vytváření vypouštěcích otvorů, aby nedošlo k úrazu. Též je důležité zjistit, zda v tomto poškozeném prostoru není elektrické či jiné vedení (např. ke stropnímu světlu) . V případě že ano, je třeba obrátit se na odborníka. Podobný postup je i u zdí a příček.

Plán vysoušení

V případě, že byla budova vystavena velkému množstvím vody, a to buď záplavové, dešťové nebo vlivem poruchy na vodovodním systému, musí být podniknuty následující kroky sanace:

Postup a způsob vysoušení

Záplavy mohou být rychlé, ale odstranění vlhkosti je časově náročné. Použití přirozeného vysoušení pomocí větrání a odpařování je lepší pro stavbu než neodborné použití různých tepelných zářičů nebo klimatizačních systémů. Rychlé vysychání pomocí horkého vzduchu může objektu způsobit nemalé škody. Pokud si chcete vysoušení objektu dělat sami, je důležité se před zahájením vysoušecích prací poradit s našimi odborníky a zvolit nejvhodnější postup sanace a vhodné vysoušeče.

Bezpečnost při vysoušení

Před zahájením vysoušení objektu, je bezpodmínečně nutné zajistit i bezpečnostní a zdravotní otázky. Bezpečnost je na prvním místě; neohrozte sebe, svou rodinu ani jiné osoby. Před zahájením vysoušecích prací si nechte od odborníků zkontrolovat statiku objektu i stav elektrických a plynových rozvodů.

Uvědomte si, že povodňové vody mohou být znečištěny odpadní vodou nebo živočišným odpadem a představovat tak zdravotní riziko. Při práci nezapomeňte na ochranu očí, úst a rukou, používejte desinfekční prostředky k mytí rukou před jídlem.

Navštivte také


Rady a tipy

Jak uplatnit pojistku

Stále se setkáváme během naší práce s klienty, kteří svoji […]

Více >

Kde zasahujeme?

17.4.2017 - Sanace panelového domu v děčínských Boleticích

Na konci ledna došlo v boletickém panelovém domě k požáru. […]

5.4.2017 - Požár v restauraci ve Starém Plzenci

Ve Starém Plzenci došlo k požáru ve vícepodlažní starší budově […]

13.3.2017 - Sanace po požáru v autosalonu v Přerově

V polovině ledna letošního roku hořelo v autorizovaném servisu a […]

Kontakt

Volejte zdarma 800 163 547

Najděte svého obchodníka!

Zaslat poptávku

Zajímavosti z oboru