Jak uplatnit pojistku

Stále se setkáváme během naší práce s klienty, kteří svoji nemovitost, ale také movité věci nemají dostatečně pojištěny nebo si případně vůbec žádnou pojistku neplatí. Proč je rozumné byt či dům spolu s vybavením pojistit a na co nezapomenout?

Co doporučujeme pojistit?

Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody

Pojištění majetku dokáže pojmout skoro vše, co má pro vás nějakou hodnotu. Můžete pojistit součásti domácnosti (nábytek, elektroniku a audiovizuální techniku, cennosti, šperky, obrazy
a podobně). Jinými slovy si lze zajistit finanční náhradu za poškození, zničení nebo odcizení věcí, které máte v bytě, na chalupě, nebytové jednotce (kanceláři, skladu apod.) nebo v bytovém domě.

Minimální rozsah pojištění majetku pokrývá škody způsobené požárem, výbuchem nebo přímým úderem blesku, vichřicí či krupobitím. Větší rozsah pojištění kryje i vodovodní havárie a to ať vznikly náhodou či důsledkem vandalismu.

Doporučujeme také uzavřít pojištění odpovědnosti za škody. Ochrání vás v případě, že například způsobíte škodu, za kterou odpovídáte, někomu jinému. Třeba při vodovodní škodě, kdy vytopíte sousedovi byt kvůli prasklé připojovací hadičce k toaletě, se vám takové pojištění rozhodně hodí. Pojištění odpovědnosti pokrývá škody jak na majetku, tak na zdraví či životě a pokrývá škody způsobené všemi členy domácnosti.

! Vždy ale důkladně čtěte všeobecné pojistné podmínky, každá pojišťovna definuje jednotlivá rizika jinak !

Aktuální pořizovací cena movitých věcí vs. opotřebení (amortizace)

Hodnota vybavení domácnosti se postupem času mění. Automatickému navyšování pojistné částky, které ovlivňuje inflace, se lze většinou vyvarovat přímo v pojistné smlouvě. Pokud se rozhodnete vybavení bytu výrazně obnovit nebo rozšířit, je třeba mít na paměti, že je třeba pojistnou částku ve smlouvě upravit.

Podstatný je také rozdíl mezi pojištěním na novou nebo časovou (obecnou) cenu. V případě pojistné události vám pojišťovna vyplatí částku, která odpovídá současné pořizovací ceně nového vybavení. Pokud máte uzavřeno pojištění na časovou (obecnou) cenu, které bývá většinou levnější, pojišťovna vám v rámci tvorby pojistného plnění odečte opotřebení (amortizaci) věci.
U některých pojišťoven si lze vybrat, na jakou cenu svůj majetek pojistíte. Podmínky pojištění na novou nebo časovou cenu se však
u každé pojišťovny liší.

Pozor na nevýhodné ukončování pojištění a změny motivované vyplácením provizí finančním poradcům

Prověřte spíše možnosti aktualizace vaší stávající pojistky – zda je možné jej rozšířit o krytí dalších škod a případně o přidanou hodnotu.

Co dělat v případě vzniklé škody

Vždy si počínejte tak, abyste neohrozili zdraví či život svůj, svých blízkých a ostatních lidí v přilehlém okolí vzniklé škody. V případě požáru – pokud je malý a zvládnete ho uhasit, použijte dle druhu požáru odpovídající hasicí přístroj, v opačném případě okamžitě požár oznamte hasičům, sbalte nejnutnější věci včetně důležitých dokladů a opusťte prostor. V případě vodovodní havárie uzavřete hlavní přívod vody; vytřete a vysušte zatopený prostor savým materiálem a přivolejte odborníka na vysoušení vlhkosti.

Zasahujeme 365 dní v roce nepřetržitě

Moc dobře si uvědomujeme, že požár, zatečení a vodovodní havárie vždy nastane nečekaně. Proto jsme zřídili telefonní linku
+420 800 163 547, kam se poškození mohou obrátit o pomoc a naši odborně vyškolení technici jim poradí, co dělat. Vyřešení celé situace je efektivnější a rychlejší.

Rady a tipy

Únik vody z přívodního potrubí do venkovního bazénu

V průběhu července jsme vyhledávali únik vody z přívodního potrubí […]

Více >

Kde zasahujeme?

11.10.2017 - Sanace po požáru v podkroví rodinného domu

K požáru rodinného domu došlo v odpoledních hodinách, kdy majitelé […]

28.9.2017 - Sanace objektu po požáru v Praze

V Praze zahořelo v bytovém domě. Došlo k velkému poškození […]

8.9.2017 - Únik vody z přívodního potrubí do venkovního bazénu

V průběhu července jsme vyhledávali únik vody z přívodního potrubí […]

Kontakt

Volejte zdarma 800 163 547

Najděte svého obchodníka!

Zaslat poptávku

Zajímavosti z oboru